Your Size

 


Your Size

จากปัญหาการสั่งซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบ On Line ในปัจจุบัน ซึ่งมักจะตามมาด้วยปัญหา การไม่ได้เสื้อผ้าที่ได้ขนาดตรงกับรูปร่างที่แท้จริงของลูกค้าแต่ละคน ด้วยนวัตกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 4.0 จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ด้วยขั้นตอนที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพเพียง 2 ขั้นตอนคือค้นหาไซซ์
ที่เหมาะกับคุณ


1. Premier Stage

ด้วยข้อมูลส่วนสูง น้ำหนัก และรูปร่างของลูกค้าแต่ละคน เพียง 3 ข้อ เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลงานวิจัยขนาดบุคคล ร่วมกับเทคโนโลยี 3D สร้างแบบจำลองรูปร่างของลูกค้า เพื่อใช้ในการเลือกขนาดเสื้อผ้า ซึ่งมีความหลากหลายของขนาดมากกว่าผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปรายอื่น ลูกค้ากว่า 80 % จะได้สินค้าที่ตรงกับสรีระของตนเอง มากกว่าการเลือกขนาดแบบทั่วไป
 2. Finale Stage

จากเทคโนโลยีการสร้างแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์ เราสามารถที่จะปรับแก้ขนาดแบบตัด โดยอ้างอิงสัดส่วนต่าง ๆ ของเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ลูกค้าเลือกแล้วใน Premier Stage ทำให้ได้แบบตัดเฉพาะของลูกค้ารายบุคคล เพื่อบรรลุเป้าหมายของการที่เป็น Your Size ของลูกค้าแต่ละคน อย่างแท้จริง
 

 

 

บริษัท แอคมี่ การ์เมนท์ จำกัด

หมดปัญหาขนาดเสื้อผ้าไม่ตรงกับรูปร่างของลูกค้าแต่ละคน
เทคโนโลยี 3D สร้างแบบจําลองส่วนสูง น้ำหนักและรูปร่าง เพื่อใช้ในการเลือกขนาดเสื้อผ้าลูกค้ากว่า 80%


จะได้สินค้าที่ตรงกับสรีระของตนเอง
มากกว่าการเลือกขนาดแบบทั่วไป  


เครื่องแบบพนักงาน