ข้าราชการ

ชุดข้าราชการ เครื่องแบบข้าราชการ

เครื่องแบบข้าราชการที่ข้าราชการทุกคนจำเป็นต้องมีและต้องสวมใส่เมื่อมีคำสั่ง จุดมุ่งหมายที่ข้าราชการต้องสวมเครื่องแบบข้าราชการก็เพื่อแสดงถึงพลัง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อแสดงให้ทราบว่าท่านเป็นพนักงานของรัฐ

Acme Garment รับผลิตเครื่องแบบข้าราชการ ที่ถูกต้องตามระเบียบ ด้วยวัสดุคุณภาพ
สวมใส่สบาย การตัดเย็บที่ได้มาตราฐาน ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต

ผลิตเครื่องแบบข้าราชการ เครื่องแบบทหาร และตำรวจ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ด้วยการออกแบบที่ถูกต้องตามแบบแผนของหน่วยงาน ซึ่งเราเน้นเนื้อผ้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และการตัดเย็บที่ประณีต และออกแบบที่ให้ผู้สวมใส่สามารถใส่ได้พอดีกับแต่ละบุคคล ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีทั้งต่อตัวบุคคลและหน่วยงาน