เสื้อช่าง

เสื้อช่าง สำหรับหน่วยงานซ่อมบำรุง

Acme Garment ออกแบบและผลิตเสื้อช่าง สำหรับหน่วยงานซ่อมบำรุงที่ต้องการลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากชุดพนักงานทั่วไป เสื้อช่างที่เลือกใช้วัสดุและมีรูปแบบที่เหมาะสมจะเป็นชุดยูนิฟอร์ม ที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานของ หน่วยงานสนับสนุนการผลิตต่าง ๆ เป็นอย่างดี