ชุดหมี

ชุดหมี ชุดหมีช่าง โรงงานผลิตชุดหมี

Acme Garment ออกแบบและผลิตชุดหมี ชุดหมีช่าง
สำหรับหน่วยงานที่ต้องการชุดพนักงานที่มีการปกป้องร่างกายเป็นพิเศษ ชุดหมีที่เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
และมีขนาดที่กระชับกับร่างกายผู้สวมใส่จะเป็นเครื่องป้องกันตัวที่ดีเพื่อลดอันตราย
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นได้