ชุดยูนิฟอร์มคุณภาพดี ดีไซน์ถูกใจ

ชุดยูนิฟอร์มคุณภาพดี ดีไซน์ถูกใจ

เลือกโรงงานผลิตชุดยูนิฟอร์ม Acme Garment

ชุดยูนิฟอร์ม

ชุดยูนิฟอร์ม (Uniform) หรือเครื่องแบบสำหรับสวมใส่ จะมีลักษณะเครื่องแบบที่เหมือนกัน ทำให้ผู้ที่สวมใส่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน คล้ายทีมหรือหมวดหมู่เดียวกัน มีหลากหลายกลุ่มและอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ยูนิฟอร์มชุดทำงาน ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา ชุดพนักงาน เป็นต้น ซึ่งชุดยูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบเหล่านี้ สามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ที่ส่วมใส่ประกอบอาชีพอะไร หรืออยู่ในบทบาทใด รวมถึงระบุองค์กรและสถานศึกษาได้ บางชุดจะมีดีไซน์ที่สื่อถึงอัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมองค์กร เป็นการบอกเล่าภาพลักษณ์ผ่านบุคคลได้ในอีกท่างหนึ่ง เช่น สีเสื้อผ้าที่สื่อถึงสีของบริษัท รวมถึงรูปแบบและเนื้อผ้าที่บ่งบอกตัวตน

การมีชุดยูนิฟอร์มจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กรออกมาได้ดี ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานข้าราชการ หรือชุดยูนิฟอร์มที่มีความไม่เป็นทางการแต่ยังคงแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของบริษัทก็สามารถออกแบบให้มีความทันสมัยเพิ่มขึ้นได้ หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นหัวหน้าทีมและเริ่มเห็นความสำคัญของภาพลักษณ์บริษัทรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร และกำลังมองหาบริษัทรับผลิตชุดยูนิฟอร์มที่มีโรงงานทันสมัย ดีไซน์เนอร์และช่างเย็บผ้าฝีมือดี แนะนำเลยที่ Acme Garment 

แอคมี่ การ์เมนท์ โรงงานทันสมัย ดีไซน์เนอร์และช่างเย็บผ้าฝีมือดี 

 1. เทคนิคการผลิตที่ทันสมัย นวัตกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 4.0

  หนึ่งในปัญหาของการหาบริษัทรับออกแบบเสื้อคือได้ชุดยูนิฟอร์มไม่ตรงตามแบบทั้งคุณภาพหรือสี หรือเนื้อผ้า เนื่องจากทางบริษัทจ้างโรงงานในการผลิตอีกทอดหนึ่ง ทำให้ควบคุมคุณภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควร แต่หากเป็นบริษัทที่ออกแบบและผลิตแบบครบวงจรสามารถวางใจได้ และลดความผิดพลาดในการผลิต ครบถ้วนทั้งเนื้อผ้า แบบ โครงสร้างชุด หรือโลโก้บริษัท แอคมี่การ์เมนท์ มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยเน้นการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ เริ่มต้นจากการออกแบบเครื่องแบบพนักงานสำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป และต่อเนื่องมาด้วยความนิยมของชุดยูนิฟอร์มในทุกวันนี้ ที่ยังคงมีบทบาทสำคัญกับหลายๆ กลุ่มอาชีพหรือหลายธุรกิจ ทำให้การผลิตมีการเติบโตไปพร้อมๆ กับที่ทางบริษัทได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

  แอคมี่ การ์เมนท์มีโรงงานและเทคนิคการผลิตที่ทันสมัย ได้คำนึงถึงเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพและการใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป พัฒนาการผลิตวัตถุดิบ รูปแบบและโครงสร้างของที่เน้นเรื่องการใช้งานอย่างเหมาะสม ด้วยนวัตกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 4.0 ซึ่งทางแอคมี่ การ์เมนท์ ได้ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริษัทจึงได้พัฒนาการผลิตชุดยูนิฟอร์มแบบ Your Size ซึ่งเป็นมิติใหม่ของวงการการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อให้ได้สินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคนี้ที่หันมาซื้อสินค้าแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงเสริมรูปลักษณ์ของผู้สวมใส่ โดยคำนึงถึง 2 ขั้นตอนเพื่อแก้ปัญหานี้ คือ

  1.) Premier Stage โดยการนำข้อมูลหลักๆ 3 ข้อเท่านั้น คือข้อมูลส่วนสูง น้ำหนัก และรูปร่างของลูกค้าแต่ละคน เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลงานวิจัยขนาดบุคคล ร่วมกับเทคโนโลยี 3D สร้างแบบจำลองรูปร่างของลูกค้า เพื่อใช้ในการเลือกขนาดเสื้อผ้า ซึ่งมีความหลากหลายของขนาดมากกว่าผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปรายอื่น ลูกค้ากว่า 80 % จะได้สินค้าที่ตรงกับสรีระของตนเองมากกว่าการเลือกขนาดแบบทั่วไป ซึ่งทำให้ได้งานคุณภาพและสร้างความประทับใจให้แก่ธุรกิจและองค์กร

  2.) Finale Stage จากเทคโนโลยีการสร้างแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้ลูกค้าหรือเจ้าของธุรกิจสามารถสั่งปรับแก้ขนาดแบบตัดโดยอ้างอิงสัดส่วนต่างๆ ของเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ลูกค้าเลือกแล้วใน Premier Stage ทำให้ได้แบบตัดเฉพาะของลูกค้ารายบุคคลโดยที่ยังไม่ต้องมีการผลิตงานขึ้นมาก่อน เพื่อเน้นย้ำการผลิตโดยคำนึงถึง Your Size ของลูกค้าแต่ละคนอย่างแท้จริง


 2. ช่างเย็บผ้าฝีมือดี ดีไซน์ได้ตามต้องการ
  จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้แอคมี่ การ์เมนท์ ทำให้มีประสบการณ์และองค์ความรู้อย่างยาวนาน นอกเหนือจากเทคโนโลยีการผลิตที่ดีขึ้นแล้ว ยังมีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ สร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรมาแล้วมากมาย ทำให้ส่งมอบชุดยูนิฟอร์มหรือเครื่องแบบพนักงานที่มีคุณภาพถึงมือลูกค้าทุกท่านได้อย่างดีเยี่ยมด้วยราคาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชน สำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการเลือกคุณภาพของเนื้อผ้าที่จะนำมาตัดเย็บชุดยูนิฟอร์ม  เนื้อผ้าเหล่านั้นจะต้องเป็นเนื้อผ้าคุณภาพดีที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานโดยไม่เกิดการซีดเหลือง หรือฉีกขาดจนทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายแบบไม่จบในการซื้อชุดยูนิฟอร์มให้พนักงานอีกครั้ง

  นอกจากนี้ชุดยูนิฟอร์มจากแอคมี่ การ์เมนท์ ยังตัดเย็บขึ้นมาอย่างประณีตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้ชุดยูนิฟอร์มของทุกองค์กร รวมไปถึงชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน มีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน โดยเฉพาะบริเวณจุดเปิดต่าง ๆ ของชุดยูนิฟอร์ม เช่น บริเวณกระเป๋าเสื้อ หรือกระเป๋ากางเกง ที่จะต้องมีการใช้งานเป็นประจำทุกวัน จึงได้มีการเพิ่มความแข็งแรงคงทนให้กับชุดยูนิฟอร์มด้วยการเย็บตีตัวหนอนในบริเวณดังกล่าวจนครบทุกจุด ผู้สวมใส่ชุดยูนิฟอร์มจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะใช้งานชุดยูนิฟอร์มอย่างหนักแค่ไหนก็จะไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับตะเข็บปริ ตะเข็บแตกต่างๆ เหมือนอย่างชุดยูนิฟอร์มทั่วไปที่ใช้จักรเย็บผ้าปกติในการเย็บย้ำที่บริเวณดังกล่าวอย่างเดียวแน่นอน


 3. บริษัทที่คำนึงถึงพนักงาน มักได้งานคุณภาพ
  นอกจากในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าต่างๆแล้ว แอคมี่ การ์เมนท์ ยังยึดมั่นอย่างสูงในหลักธรรมาภิบาลของการดำเนินธุรกิจโดยพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานภายในโรงงานผลิตและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นย้ำที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต ซึ่งในส่วนนี้เป็นอีกส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะบริษัทที่พยายามสนับสนุนด้านต่างๆ นั้นส่งผลต่อคุณภาพงานของพนักงานด้วย หากบริษัทมีหลักในการดำเนินงานที่ดี คุณภาพของงานที่ได้ก็จะออกมาได้ตามความต้องการของเรา รวมถึงบริษัทยังมีโนบายรับพนักงานคนไทยเพื่อการสื่อสารและออกแบบชุดยุนิฟอร์มเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด เข้าใจตรงกันที่สุด ทำให้เบื้องหลังในการผลิตและการคัดเลือกช่างเย็บผ้าฝีมือดี จึงมาจากการจัดการที่ดีของโรงงานนั่นเอง


มาถึงตรงนี้แล้ว เจ้าของธุรกิจหรือองค์กรที่กำลังมองหาชุดยูนิฟอร์มพนักงาน รวมไปถึงชุดพนักงานโรงงานที่ได้คุณภาพพร้อมประสบการณ์ระดับมืออาชีพกว่า 40 ปี แอคมี่ การ์เมนท์ คือผู้เชี่ยวชาญทั้งการออกแบบและการผลิตที่ได้คำนึงถึงปัญหาต่างๆ เพื่อพัฒนาการผลิตให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและความสวยงามเพื่อเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร ด้วยราคาที่เหมาะสม และได้งานออกมาคุณภาพดีที่สุด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.acmegarment.com
โทร. 0-2954-7550-2 
E-mail : sale@acmegarment.com