เสื้อพนักงาน

เสื้อพนักงาน

เสื้อพนักงาน ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของชุดเครื่องแบบพนักงาน
ที่จะสะท้อนความเป็นตัวตนขององค์กร ด้วยรูปแบบ และเนื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
จะช่วยให้ผู้สวมใส่ ชุด Uniform นั้นปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ