เสื้อแจ็คแก็ต

เสื้อแจ็คเก็ต

Acme Garment ออกแบบและเสื้อแจ็คเก็ต อีกระดับของชุดยูนิฟอร์ม
ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มความอบอุ่น ให้กับพนักงานที่จำเป็นต้องอยู่ในที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ
เสื้อแจ็คเก็ต ที่ผลิตด้วยวัสดุและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะช่วยตอบโจทย์
สร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี