เสื้อยืดคอกลม

เสื้อยืดคอกลม

ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงานทดลองงานหรือสำหรับกิจกรรมพิเศษเฉพาะกิจ เสื้อยืดคอกลม
จะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ด้วยต้นทุนที่ต่ำ และลวดลายต่าง ๆ ที่ออกแบบได้อย่างไม่จำกัด
จะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ของกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี