เสื้อกาวส์2

เสื้อกาวส์

สำหรับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติงานการต่างๆที่บ่งชี้ให้เห็นถึง

สถานภาพงานที่แตกต่างจากบุคลากรอื่นๆทางการแพทย์

ทั้งยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างๆ