เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอคมี่การ์เมนท์ จำกัดก่อตั้งขึ้นในปีพ.. 2527 โดยมีวัตถุประสงค์ที่เน้นการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพโดยเริ่มต้นในกลุ่มของเครื่องแบบพนักงานสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งบุคคลทั่วไป 

จากการเติบโตของภาคการผลิตของประเทศในอดีตสืบเนื่องมายังการเติบโตในภาคบริการในปัจจุบันเครื่องแบบพนักงานยังคงมีบทบาทที่สำคัญในการเติบโตพร้อมไปกับการพัฒนาประเทศทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนอย่างสำคัญทั้งในเรื่องเทคโนโลยี่การผลิตวัตถุดิบรูปแบบและโครงสร้างที่เน้นในเรื่องการใช้งานที่เหมาะสมและเสริมรูปลักษณ์ของผู้สวมใส่มากไปกว่าเป็นเพียงเครื่องหมายแสดงความเป็นตัวตนของแต่ละองค์กรหรือบุคคลเท่านั้น

ด้วยการพัฒนาที่ต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นเลิศในธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากองค์ความรู้ที่สะสมมายาวนานเทคโนโลยี่การผลิตในระดับสูงบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์อีกทั้งมีฐานผลิตที่มั่นคงและครบวงจรบริษัทฯมั่นใจเป็นอย่างยิ่งในการส่งมอบเครื่องแบบพนักงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านสำนักงานโรงงานโรงพยาบาลโรงเรียนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ด้วยนวตกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 4.0 ซึ่งบริษัทฯได้ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริษัทฯได้พัฒนาระบบผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบ Your Size ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบุกเบิกมิติใหม่ของวงการเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้ได้สินค้าที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคในยุคที่การซื้อขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบ On Line กำลังเป็นแนวโน้มหลักที่สำคัญในอนาคต

ทั้งนี้นอกจากในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี่การผลิตสินค้าต่างๆแล้วบริษัทฯยังยึดมั่นอย่างสูงในหลักธรรมาภิบาลของการดำเนินธุรกิจโดยพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานภายในโรงงานผลิตและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต