หมวกคลุมผม/หมวกแก๊ป/ผ้ากันเปื้อน

หมวกคลุมผม หมวกแก็ป ผ้ากันเปื้อน

เพื่อป้องกันเส้นผมที่อาจตกหล่นลงบนสายการผลิต ป้องกันความสกปรก และอันตรายจากเครื่องจักรต่าง ๆ
ทั้งยังช่วยแบ่งแยกหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน หมวกคลุมผม หมวกแก็ป และผ้ากันเปื้อน
จะเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญสำหรับชุด Uniform ของคุณ