สูทลำลอง / เสื้อกั๊ก

สูทลำลอง / เสื้อกั๊ก

*ด้วยเนื้อผ้าที่เหมาะสมดูแลรักษาง่ายใส่สบายและแบบตัดที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาเป็นอย่างดี

ทำให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระอีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้สวมใส่

สำหรับงานที่ต้องพบปะบุคคลต่างๆได้ตลอดวันทำงาน