ชุดสำนักงานหญิง

ชุดสำนักงานหญิง

ด้วยแบบตัดที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะให้เข้ากับสรีระของผู้หญิงไทยช่วยขับเน้นรูปลักษณ์ของ

ความเป็นหญิงเพื่อสร้างความเชื่อมั่น  และอำนวยความสะดวกสบายในการเคลื่อนไหวเพื่อผู้หญิงทำงานเช่นคุณ