ชุดสนาม

ชุดสนาม

เครื่องแบบสนาม สำหรับตำรวจและทหาร ด้วยเนื้อผ้าที่คัดสรรอย่างเหมาะสมเพื่อความสะดวกสบายในการสวมใส่

และ ง่ายต่อการดูแลรักษารวมทั้งการตัดเย็บที่เน้นความแข็งแรงของทุกตะเข็บเย็บ

สร้างความมั่นใจในเรื่องความคงทนต่อการใช้งานในทุกสถานการณ์