ชุดพยาบาล

ชุดพยาบาล

ชุดพยาบาลที่สวยงาม เอกลักษณ์ของนางพยาบาลไทยที่หาได้ไม่ได้ในประเทศอื่นๆ

สะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่โดดเด่น สมกับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลก

ไม่ว่าจะเป็นแบบชุดกระโปรง ที่สวยสง่าหรือชุดกางเกง ที่เน้นความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงาน