ชุดปกติชาย

ชุดปกติชาย

เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ที่เน้นในเรื่องการผลิตให้ได้ขนาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคนโดยเฉพาะ

ด้วยเนื้อผ้าที่คัดสรรอย่างดี เพื่อความสะดวกสบายในการสวมใส่ และ ง่ายต่อการดูแลรักษา

จะช่วยสร้างเสริมบุคลิกที่สง่างาม สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการของประชาชนอย่างแท้จริง