ชุดนักศึกษา

เสื้อเชิรต์ ชาย / หญิง สำนักงาน

ด้วยเนื้อผ้าที่เหมาะสมดูแลรักษาง่ายใส่สบายและแบบตัดที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาเป็นอย่างดี

ทำให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระอีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้สวมใส่

สำหรับงานที่ต้องพบปะบุคคลต่างๆได้ตลอดวันทำงาน