ชุดตำรวจ

ชุดตำรวจ

เครื่องแบบข้าราชการตำรวจ ด้วยลักษณะเฉพาะ ที่ต้องการรูปทรงที่กระชับแต่ยังคงไว้ซึ่งความคล่องแคล่ว

ในการเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อให้พร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ของประชาชนอย่างแท้จริง

จากการพัฒนาแบบตัดที่มีคุณภาพที่เหมาะสม จะสามารถสร้างเครื่องแบบพนักงานตำรวจ

ที่ตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างแท้จริง