ชุดคลุมท้อง

ชุดคลุมท้อง สำหรับพนักงานในองค์กร

Acme Garment ออกแบบและผลิตชุดคลุมท้อง เพื่อให้ความสำคัญสำหรับพนักงานหญิง
ที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในการเตรียมพร้อมให้กำเนิดชีวิตใหม่
เครื่องแบบชุดคลุมท้อง จะช่วยให้ทุกคนในองค์กรได้ตระหนักและปฏิบัติต่อพนักงานที่ตั้งครรถ์ ได้อย่างเหมาะสม