กางเกงเอวยาง

กางเกงเอวยาง เครื่องแบบพนักงาน

Acme Garment ออกแบบและผลิต กางเกงเอวยาง เครื่องแบบพนักงาน ด้วยความยืดหยุ่นของขนาด
กางเกงเอวยาง จะช่วยลดจำนวนสต็อคของชุดพนักงานได้ อีกทั้งรูปทรงที่ใส่สบายสนับสนุนการเคลื่อนไหว
ของผู้สวมใส่ได้อย่างไร้ข้อจำกัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานในโรงงานอุตสากรรมขนาดใหญ่ทั่วไป