กางเกงช่าง

กางเกงช่าง ชุดช่าง

Acme Garment ผลิตกางเกงช่าง ด้วยลักษณะเฉพาะของการใช้งาน ที่ต้องสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่หลากหลายจับคู่อย่างลงตัวกับเสื้อช่าง ทำให้ได้ชุดช่างที่มีคุณภาพส่งเสริมการทำงาน
และสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากชุดพนักงานผลิตทั่วไป