ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในการจัดการการเงินส่วนบุคคล

งานทั้งหมดได้รับการระงับเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าฉันไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเช็คที่เขียนเนื่องจากคำชี้แจงของธนาคารของลูกค้าไม่รวมถึงรูปภาพเช็ค นั่นเป็นความจริงสำหรับธนาคารระดับชาติทั้งสามแห่งที่ลูกค้าของฉันใช้ เพราะฉะนั้นฉันถึงได้ถามเธอ & hellip;

Copyright © 2017 acmegarment and cable. All Rights Reserved.